Ang ganda naman neto. 4 kiosk windoez 8 PC’s sa pantry ng ibang opis, loaded with xbl arcade games (as in licensed. full. paid games). Sana may ganito din sa opis amin :’3 <tinyvoice> wow </tinyvoice>

Ang ganda naman neto. 4 kiosk windoez 8 PC’s sa pantry ng ibang opis, loaded with xbl arcade games (as in licensed. full. paid games). Sana may ganito din sa opis amin :’3 <tinyvoice> wow </tinyvoice>